pcixi.ru
Творческое объединение шизофреников
Лечение шизофрении творчеством и общением на pcixi.ru

  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Логическая Теория Питания (ЛТП)
Talomir #16 | Воскресенье, 14.07.2024, 06:31
Автор темы
Повелитель буйных
Поступившие в отделение
Юзер-бар +
Цитата
ТАЛОМ (грецьк. Θάλλος — молода, зелена гілка), або слань — вегетативне тіло багатоклітинних водоростей, грибів, їх симбіозів (лишайників), а також печіночників, антоцеротовидних мохів. Т. недиференційований на органи і тканини, буває одноклітинним (хлорела, хламідомонада, нижчі гриби), багатоклітинним (ламінарія) чи багатоклітинно-нитчастим (улотрикс, спирогіра, кладофора), пластинчастим (антоцеротовидні мохи), колоніальним (вольвокс). Т. деяких водоростей (напр. аулерпи, макроцисту) зовні диференційований на стебло- й листкоподібні органи. Складну структуру Т. мають деякі лишайники. Загальна класифікація Т. базується на морфологічній диференціації. Напр., монадна, пальмелоїдна, кокоїдна, сарциноїдна, нитчаста, паренхіматозна, сифонова структури. Однак чітку межу між різними типами Т. провести складно. Розрізняють перехідні форми. Для деяких водоростей характерна монадна структура, яка характеризується наявністю одного чи декількох джгутиків, за допомогою яких водорості активно рухаються у воді. Вона трапляється серед одноклітинних, колоніальних і ценобіальних форм. Пальмелоїдна структура Т. гемімонадна, має постійну форму зростання і характеризується з’єднанням клітин водоростей, які утворюють слизисті скупчення певної форми, де клітини занурені у спільний слиз, але незалежні одна від одної, не мають між собою плазматичних зв’язків та нерухливі у вегетативному стані. Кокоїдна структура Т. характеризується окремими чи з’єднаними в колонії клітинами різноманітної форми, з твердою оболонкою і протопластом (без скоротливих вакуолей та стигм), у вегетативному стані форми з такою структурою завжди позбавлені джгутиків. Сарциноїдна структура Т. типова для нерухливих організмів кокоїдного габітуса, які здатні до найпростішого виду клітинного поділу у трьох взаємно перпендикулярних площинах і тому можуть утворювати пакетоподібні форми. Нитчаста структура Т. характеризується складенням нерухомих клітин в однорядні чи багаторядні, прості або розгалужені нитки. Поділ клітин відбувається в одній площині. Різнонитчаста структура складається з двох частин — горизонтальної, яка стелиться по субстрату, і вертикальної.

Паренхіматозна структура Т. утворюється внаслідок поділу клітин у трьох взаємно перпендикулярних напрямах. Псевдопаренхіматозна структура Т. типова для великих об’ємних багатоклітинних Т., що формуються внаслідок зростання розгалужених ниток. Сифонова структура Т. характеризується відсутністю всередині слані клітинних перегородок за наявності великої кількості ядер. У грибів і грибоподібних організмів (псевдогрибів) зазвичай виділяють амебоїдні, плазмодіальні Т., міцеліальні та дріжджоподібні Т. Амебоїдний Т. становить одноядерну клітину, яка не має клітинної стінки. Міцеліальний Т. складається з тонких розгалужених ниток — гіф, які можуть бути розділені септами на клітини (клітинний міцелій) або не мати септ (неклітинний міцелій). Дріжджоподібний Т. складається з окремих клітин, що мають клітинні стінки, або коротких структур, які легко розпадаються на ланцюжки клітин — псевдоміцелій. У лишайників за зовнішнім виглядом зазвичай виділяють Т. — накипні, листуваті й кущисті. Накипні Т. характеризуються плагіотропним (горизонтальним) типом зростання, мають вигляд порошкоподібного, зернистого нальоту чи скоринки (Lecanora dispersa, Verrucaria muralis). Листуваті Т. також мають плагіотропний тип зростання, за формою нагадують більш-менш розсічені пластинки з добре сформованим нижнім коровим шаром. Такі лишайники пухко прикріплюються до субстрату за допомогою спеціальних органів прикріплення (Parmelia sulcata, Peltigera canina). Кущисті форми за рівнем організації є вищим етапом розвитку Т. лишайнику. На відміну від інших, вони мають ортотропний (вертикальний) тип зростання гіф із верхівковим типом зростання Т. До субстрату вони прикріплюються лише невеликими ділянками нижньої частини Т. — тонкими ниткоподібними ризоїдами (Usnea hirta, Cladonia rangiferina).

З Т. водоростей отримують агар-агар, агароїди та альгінати, Т. Dunaliella salina використовують як джерело каротиноїдів. Морські водорості є джерелом харчового йоду. Останнім часом у медицині величезного значення набули антибіотики, багато з них виробляється із Т. пліснявих і променистих грибів. Відомі лікувальні властивості лишайників, які використовували у нар. медицині з давніх часів. На фармацевтичному ринку відомі такі препарати: Евозин (сировина — Т. Evernia prunastri — дубовий мох) має антимікробну дію проти стафілококів і стрептококів, застосовують при місцевому лікуванні захворювань шкіри (сикоз, фурункульоз, вовчак); Евозин-2 або Параміцин (сировина — Т. Hypogymnia physodes та Parmelia caperata) застосовують при лікуванні відкритої форми туберкульозу; Уснін (сировина — Т. Usnea hirta) має антибактеріальну дію і застосовують для лікування актиномікозу та інших захворювань шкіри.Ламеры ламают, хакеры - поламывают. Ламеры хромают, хакеры - прихрамывают.
Моя лучшая хакерская тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Моя последняя крутая тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Статус: нет меня
 
Talomir #17 | Воскресенье, 14.07.2024, 12:43
Автор темы
Повелитель буйных
Поступившие в отделение
Юзер-бар +
ПОПРАВКА С ТЕОРЕМАМИ О БЕССМЕРТИИ 25 и 26

ЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПИТАНИЯ В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Надо есть фрукты. Но нельзя есть фрукты не пья при этом их сока. Значит, надо пить фруктовый сок.

Надо пить фруктовый сок, то есть сладкую воду с минералами и витаминами. Значит, надо пить сладкую воду, воду с минералами, сладку воду с витаминами, чистую воду.

Надо есть фрукты, но нельзя есть часть фруктов при этом без семян. Значит, надо есть семена.

Надо есть семена, но часть семян сухая. Значит, надо размягчать их аналогами фруктового сока, которые надо пить (вода, вода с минералами, сладкая вода, сладкая вода с витаминами).

В животе надо А, тогда в животе вероятно не надо не А. Не надо смешивать разные виды фруктов и семян. Надо делать большие паузы между едой разных продуктов.

Нужное не имеет ненужных последствий. Иначе оно было бы не нужным. Поэтому едение фруктов и семян имеет только нужные последствия.

Не нужное имеет ненужные последствия, иначе оно было бы нужным. Поэтому от едения ненужных продуктов следует ожидать ненужных последствий!

Предметная область: фрукты, овощи, зелень (листья и стебли), семена, мясо, рыба, яйца, молоко, вода, какао, кофе, энергетики (заменители фруктового сока), фруктовый сок, минералка, вода, чай

Аксиома 1: надо есть сырые фрукты

Т1. Надо есть сырые фрукты, тогда не надо есть сырые не фрукты. Тогда остальное надо варить или жарить. Также, не надо есть не сырые фрукты, не надо есть варенье.

Вопрос: варить или печь (жарить) семена?

Т2. Фрукты содержат семена, если ешь фрукты, то ешь и семена. Надо есть семена.

Т3. Варенные в чистой воде зёрна это размягчённые, сырые, семена. То есть надо есть варенные в чистой воде семена. Семена надо есть сырыми или варенными.

Т4. Переваренные семена уже не сырые, их есть не надо, так как надо есть сырые семена. Также, переваривание лишнее, не необходимое, то есть не нужное.

Т5. Если сейчас надо есть семена, то сейчас не надо есть не семена. Не надо добавлять в кашу ничего, ни соли, ни сахара, ни варенья, ни молока, ни жира, ни масла, ни приправ!

Имеем: надо есть сырые фрукты и сырые или варенные в чистой воде семена (слегка недоваренные - аналог по мягкости и вкусу сырым, размягчённые водой семена).

Т6. Если ешь сырые фрукты, то и пьёшь их сок: сок из мякоти и сок из семян. Надо пить фруктовый сок и его заменители, и надо пить кофе и какао - сок из семян.

Опр. Фруктовый сок это сладкая вода с витаминами и минералами

Т7. Если надо пить фруктовый сок, то надо пить сладкую воду, сладкую воду с витаминами (энергетик), воду с минералами, воду.

Опр. булочки и печенье это сухие семена

Т8. Так как надо есть недоваренные (размягчённые соком) семена, то надо есть печенье, хлеб и булочки, запивая их соком или водой

Т9. Если ешь фрукты, то ешь и подсохшие фрукты, размягчённые соком. Надо есть сухие фрукты, размягчёные соком или водой (компот)

Т10. Если сок из семян (напр кофе), то он не сладкий. Соки из семян надо пить. Тогда надо пить несладкий кофе, значит, не надо пить сладкий кофе. Кофе надо пить без сахара!

Т11. Если сейчас надо есть A, то сейчаст не надо есть не A. То есть не надо есть смеси продуктов, ни во рту и по возможности в желудке не должно быть смеси разных продуктов, между едой разных продуктов надо делать существенный перерыв. Вывод не распространяется на смесь твёрдого (продукта), жидкого (напитка) и газообразного (дыма сигарет). Можно пить и курить чередуя, можно есть и курить чередуя.

Т12. Листья не надо есть, тогда листья надо не есть. Вероятно надо дышать дымом листьев, курить. То есть или иногда или частью листьев надо курить. В последнем случае нельзя курить всё и нельзя менять марку сигарет.

Т13. Не надо есть салаты, супы и борщи, это смесь продуктов. Не надо есть пирожки с повидлом, ливером и т.д., это смесь продуктов. Не надо есть беляши с мясом и подобное, это смесь продуктов. Не надо пить мультифрукты, это смесь продуктов - соков. И т.д. В еде должно быть минимум одновременных компонентов, продуктов, это эквивалент принципа взаимодействия лекарственных средств в медицине!

Т14. Фруктов, семян, соков из мякоти и соков из семян, молока и продуктов из этого достаточно для жизни и омоложения, всё остальное - лишнее, а лишнее не необходимо, то есть не нужно и вызывает проблемы, в том числе болезни, ожирение и старость.

Т15. Непоступление сока в плод шиповника приводит к сморщиванию плода на кусте, старению головки шиповника. Тогда поступление сока в головку шиповника вызывает омоложение головки. Вероятно, сок семян и мякоти омолаживает и человека, так как человек внутри подобен растению. То есть сок мяко и семян частично омолаживает человека!

Т16. Нахождение сорщенных плодов грецкого ореха, его головок, в ванночке с водой в течении 3-4-х дней приводит к исчезновению морщин, омоложению головок грецкого ореха. Вероятно, вода омолаживает и человека, голова которого подобна грецкому ореху. То есть длительное употребление воды частично омолаживает человека!

Т17. Несколько приёмов омоложения, омолаживающих частично, все эти приёмы одновременно или чередуя, приводят к полному омоложению человека. Целое собирается из частей! Надо практиковать несколько, сразу все, приёмы частичного омоложения, для полного омоложения.

Т18. Не надо жарить семена тыквы - нет необходимости, не необходимое не нужно. Семена тыквы надо есть сырыми (сырые белые семечки).

Т19. Кабачки и баклажаны жарить не надо, нет необходимости, не необходимое не нужно. Кабачки и баклажаны надо есть сырыми (инопланетный вкус).

Т20. Надо запивать часть семян, так как нужен сок из семян и размельчённые семена растворяются в воде и выделяют в неё сок. Запивание семян эквивалентно питью сока из семян.

Т21. Надо пить, запивая варенные семена, бульоном - водой, в которой они сварены. Без этого почти невозможно съесть кашу и вермишель, если ешь кашу - то и хотя-бы немного её бульона. Следствие нужного нужно, надо запивать недоваренную кашу и недоваренную вермишель её бульоном.

Т22. Все продукты питания делятся на две группы: "часть вредна" и "все вредны". К первой группе, то есть включающей и полезные и вредные продукты, относятся: фрукты, семена, молоко, соки из фруктов, соки из семян, заменители соков из фруктов или семян, вода, продукты из фруктов, семян и молока. Первая группа вредна по вероятности, то есть или частично или в некоторые моменты времени. Все остальные продукты вредны полностью, хоть и в разной степени, так как не следуют из аксиом надобности или вредность которых доказана. Ко второй группе проудктов относятся: корнеплоды, клубни, стебли, листья, цветы, мясо животных и рыбы, смеси. Самыми безопасными продуктами являются очищенные от семян фрукты, и то при правильном выращивании, употреблении, неотравленности, несмешивании, и т.д. То есть первая аксиома (чем длиннее путь в выводе от аксиомы до тезиса, тем менее вероятна истинность тезиса, закон суммирования вероятностей ошибок). Правильная диета не исключает риски полностью, а минимизирует их, делая жизнь лучше и продолжительнее огромным количеством последствий правильных действий: безрискового питания каждый день.

Т23. Все витамины продлевают жизнь и омолаживают. Витамины - вещества, поступающие с пищей, нехватка которых приводит к смертельным заболеваниям. Нехватка витаминов сокращает жизнь, тогда норма или избыток витаминов не скоращает жизнь, значит продлевает её. Если бы старели на избытке витаминов, жизнь была бы короткой (после старости идёт смерть). Значит, на изьытке витаминов не стареют, а если старые - молодеют!

Т24. Не надо каждый день пить молоко и есть молочные продукты каждый день, это опасно. Надобность питья молока ежедневно получена из тезиса "если не старый и не взрослый, то каждый день пьёшь молоко", следствие нужного нужно, но не надо быть ребёнком: надо быть вечно-молодым взрослым, так намного лучше: есть права в обществе.

Т25. Избыток витаминов в рационе приводит к долголетию, так как недостаток витаминов в рационе приводит к смерти. Надо ежедневно пить энергетики и курить.

Т26. Избыток витаминов в рационе приводит к бессмертию, так как недостаток витаминов в рационе приводит к смерти. Бессмертные живут 300 лет и более, согласно современной теории. Надо ежедневно пить энергетики и курить.

ЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПИТАНИЯ

1. Сырые фрукты, фруктовые соки (соки из мякоти) и их компоненты или заменители (сладкая вода, минеральная вода, энергетик, чистая вода)

2. Сухие фрукты, размягчённые соком или водой (компот)

3. Недоваренные размягчённые семена (каши), соки из семян (какао и кофе) не сладкие

4. Сухие семена (хлеб, булочки, печенье), запивая соком или водой (размягчённые высушенные перед этим семена)Ламеры ламают, хакеры - поламывают. Ламеры хромают, хакеры - прихрамывают.
Моя лучшая хакерская тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Моя последняя крутая тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Статус: нет меня
 
Talomir #18 | Суббота, Вчера, 17:11
Автор темы
Повелитель буйных
Поступившие в отделение
Юзер-бар +
ЕЩЁ ОДНА ОШИБКА

20 лет назад читал исповеди сыроедов, в частности, они едят семена сырыми: размачивают холодной водой, выдерживая в воде и едят.

Формально: варить семена не необходимо, не необходима газовая плита, электроплита, плата за газ, плата за электричество на приготовление на плите. Также, не необходимо переплачивать за килограммы семян: сырые размоченные в воде семена насыщают с 2-3 ложек, вместо 20-30 ложек большой порции сваренных семян (каши).

Также, две третих варенных семян не вкусные: кукуруза, пшеница, ячмень, просо, манка и т.д. Сырая кукуруза - вкусная, так что лучше пробовать размачивать её в воде, настаивая.

За 3 дня едения булочек и сырой чечевицы я мгновенно похудел: уменьшился диаметр рук, критический параметр для вопроса молодости. Я уже писал, что похудение это необходимая часть омоложения, так что сырые чемена достигают цели частичного омоложения.

Вывод: семена лучше есть размоченными в воде, а не недоваренными. Так запивать их не надо!Ламеры ламают, хакеры - поламывают. Ламеры хромают, хакеры - прихрамывают.
Моя лучшая хакерская тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Моя последняя крутая тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Статус: нет меня
 
Talomir #19 | Суббота, Вчера, 22:59
Автор темы
Повелитель буйных
Поступившие в отделение
Юзер-бар +
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ХОД

Размоченные в воде горох и чечевица это полезно и вкусно, но настоящая революция не в них, а в подобном ходе: размоченная в воде вермишель и макароны. Вермишель это высокобелковый витаминизированный группой B продукт, с содержанием белка от 12 до 20 процентов. Если вермишель не варить, а размочить в воде комнатной температуры, её белок получается качественно другой, он - белый, а не желтоватый и не сероватый. То есть это совсем другой белок, сырой растительный белок, из пшеницы, и его влияние на организм совсем другое.

Формально тут всё правильно: вермишель не необходимо кипятить, можно подержать в тёплой воде и есть, достаточно вкусно и не убивает витамины, природно, насыщаешься меньшим количеством, не переплачиваешь за газ для плиты и за электричество для плиты.

Сегодня я первый раз попробовал настоянные в воде макароны, и понял, что попал в мишень. Буду пробовать изменить этими тремя ходами ткани тела.... Теперь я зВеРь!Ламеры ламают, хакеры - поламывают. Ламеры хромают, хакеры - прихрамывают.
Моя лучшая хакерская тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Моя последняя крутая тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Сообщение отредактировал(а) Talomir - Суббота, 20.07.2024, 23:03
Статус: нет меня
 
Löwenzahn #20 | Воскресенье, Сегодня, 05:25
Повелитель буйных
Юзер-бар +
Сегодня я первый раз попробовал настоянные в воде макароны, и понял, что попал в мишень. Буду пробовать изменить этими тремя ходами ткани тела.... Теперь я зВеРь!
Будь осторожней с этим... cryищу мужа для создания семьи
Статус: нет меня
 
Talomir #21 | Воскресенье, Сегодня, 15:25
Автор темы
Повелитель буйных
Поступившие в отделение
Юзер-бар +
СЫРЫЕ ФРУТКЫ И СЫРЫЕ СЕМЕНА

ЕСЛИ СТАР ТО НЕКРАСИВ, ЕСЛИ КРАСИВ ТО НЕ СТАР


Выше логическая теория питания была обоснована точными выводами, дедукцией в логике истинности и надобности. В этом посте я даю простое обоснование омолаживающего питания по аналогии (вероятностным правилам вывода).

Первое, что надо знать, что при совмещении предметов у них становится много общих пространственных отношений с другими предметами вокруг них: левее a, правее b, выше c, ниже d, перед e, за f, и т.д., где a, b, c, d, e, f - миллиардные множества других предметов.

Умозаключение по аналогии гласит, что если у двух предметов установлено множество общих свойств и отношений, то вероятно у них есть и другие общие свойства и отношения.

Поэтому при длительном или частом совмещении предметов происходит обмен их свойств, реакция подобного с подобным пространственно.

Фрукты. Половые органы растений, органы размножения, мягкие сочные оболочки семян. Имеют свойство красоты. При частом едение фруктов человек получает от них свойство красоты, так как из-за совмещения вероятно красив, и со временем вероятное событие происходит.

Если человек стар, то не красив. Тогда если красив, то не стар. Едение фруктов омолаживает, через красоту тела и лица.

Живые семена (сырые илисухие, но размоченные водой). Питательные оболочки зародышей растений, маленьких ростков. Обладают свойством молодости. При частом едение живых семян человек, из-за совмещения, получает от них свойство молодости. Едение живых семян омолаживает.

Итого, имеем два математически-обоснованных приёма омоложения едой: часто есть живые фрукты и часто есть живые семена. Варенное жаренное и печёное есть не рекомендуется, так как мёртвая ткань приближает смерть, того, кто её ест.Ламеры ламают, хакеры - поламывают. Ламеры хромают, хакеры - прихрамывают.
Моя лучшая хакерская тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Моя последняя крутая тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Статус: нет меня
 
Talomir #22 | Воскресенье, Сегодня, 16:07
Автор темы
Повелитель буйных
Поступившие в отделение
Юзер-бар +
ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА ОМОЛОЖЕНИЯ

В ЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПИТАНИЯ


1. Сырые фрукты. Омолаживают через красоту.

2. Живые семена. Омолаживают через забор молодости, у семян.

3. Витамины. Омолаживают исключая смертельные заболевания (если так заболел и умер, то как правило состарился перед этим, тогда если так не заболел и не умер, то как правило помолодел перед этим)

4. Вода и напитки. Обнуляет старческий недостаток воды в клетках, вызывающий сморщивание кожи.Ламеры ламают, хакеры - поламывают. Ламеры хромают, хакеры - прихрамывают.
Моя лучшая хакерская тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Моя последняя крутая тема: https://pcixi.ru/forum/78-11690-1
Сообщение отредактировал(а) Talomir - Воскресенье, 21.07.2024, 16:08
Статус: нет меня
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

[ Новые сообщения на форуме ]Форма входа